Dating elnet

The hope is that many will be encouraged to shining the light in the dark i.e remaining ethical in the most challenging situations and setting an example for others to follow.

Our speaker for the month of April is CEO of the Kenya Private Sector Alliance.

Tariffen udgøres af den almindelige nettarif minus omkostninger til nettab og energispare-indsats – typisk omkring 15 øre pr. Chefkonsulent Søren Rise fra Tekniq kalder princippet om rådighedsbeløb for 'en høj afgift på ikke-leveret energi', som for store anlæg kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner årligt.

Og han peger samtidig på, at den foreslåede tariferingsmodel tager udgangspunkt i en fortidig struktur på elnettet: »Modellen giver ingen mening i en situation, hvor samfundet efterspørger et intelligent elnet med mange forbrugere og mange egenproducenter af el.

Men for anlæg over 50 k W – som typisk ejes af regioner, kommuner og virksomheder – vil ejerne blive pålagt at betale den gældende nettarif af hele den egenproducerede mængde strøm.

Også selvom strømmen anvendes internt i virksomheden og ikke sendes ud på det offentlige net.

This access data includes, specifically, the operating system used, the browser type (including language and version), the anonymized IP address, the date and time of the visit, the content of the request (specific page), the transmitted data volume, the time and the website from which the request is received. name, address or e-mail address) are collected on our web pages, this is done on a voluntary basis.

They are therefore highly competent and understand substations and the risks that are present when work is carried out.

Et forslag fra brancheforeningen Dansk Energi til nye afregningsprincipper for solcellers ’slid’ på nettet møder stærk modstand fra installatørernes brancheforening, Tekniq. Anstødsstenen er en såkaldt rådighedsbetaling – som ifølge Dansk Energi skal dække omkostninger, som netselskabet har ved, at kapaciteten i elnettet står til rådighed.

For små private solcelleanlæg under 50 k W er den tilsvarende betaling sat til et fast beløb om året på 65 kroner, hvilket brancheforeningen ikke har noget imod.

For technical reasons, it is imperative that the complete IP address is stored at least temporarily. We will, however, shorten IP addresses before processing and only process them anonymously.

Complete IP addresses are not stored or processed by us on a long-term basis.

162

Leave a Reply